Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Το Γενικό Νοσοκομέιο Καβάλας στο παρελθόν ήταν εγκατεστημένο σε τέσσερα κτίρια, με χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του κεντρικού κτιρίου και των τριών παραρτημάτων περί τα τρία χιλιόμετρα. Αυτό, καθιστούσε δύσκολη την ομαλή λειτουργία των κλινικών σε ότι έχει να κάνει με τον καταμερισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Απαιτούνταν διπλάσιος αριθμός νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού αφού έπρεπε να βγαίνουν οι βάρδιες σε κλινικές και τμήματα που απέχουν μεταξύ τους σημαντικά και όφειλαν να είναι σε ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο. Το κεντρικό κτίριο κτίσθηκε το 1954, το Παράρτημα Α΄ το 1925, περιήλθε όμως στη δικαιοδοσία του Νοσοκομείου το 1983, το Παράρτημα Β΄ το 1975 και το Ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων το 1990. Οι εγκαταστάσεις στεγασμένης επιφάνειας όλων των κτιρίων εκτείνονταν σε επιφάνεια 16.852,2m2.

δραστηριότητες του Νοσοκομείου αναπτύχθηκαν σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις απρογραμμάτιστα, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες που σαν αποτέλεσμα είχαν την άμεση ανάγκη αναδιοργάνωσης. Τα κτίρια λόγω παλαιότητας απαιτούσαν μεγάλες συντηρήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους, έτσι ώστε να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση μέχρι την μεταφορά στο καινούριο κτίριο του Νοσοκομείου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Ελλάδα, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας Άγιος Σίλας Τ.Κ. 65500 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλέφωνο:

-

Email:

-

Web:

-