Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες για το Νοσοκομείο
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη

GPS:

40.6297017, 22.9602233

Τηλέφωνο:

-

Email:

-

Web:

-