Παλιά Πόλη Ξάνθης

Πληροφορίες για την περιοχή
Η Ξάνθη είναι πόλη της Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα. Για το όνομα της πόλης υπάρχουν δύο απόψεις: Η πρώτη πως Ξάνθη ονομαζόταν μία από τις κόρες του Ωκεανού και της Τηθύας και η δεύτερη πως προέρχεται από μια αμαζόνα που είχε το όνομα Ξάνθη και βασίλευε τότε στην περιοχή. Υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ενταγμένη στην καρδιά της σύγχρονης Ξάνθης, ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Θράκης με 50.000 κατοίκους, η παλιά πόλη είναι ένας πόλος έλξης σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που συγκεντρώνει πολιτισμικό, ιστορικό και οικολογικό ενδιαφέρον.

Ο παραδοσιακός οικισμός της Ξάνθης, η «παλιά Ξάνθη», είναι το τμήμα της πόλης που ευτυχώς διασώθηκε ως σήμερα διατηρώντας το περιεχόμενο του παρά τις πιέσεις του ευρύτερου αστικού χώρου.

Η διασωζόμενη ως σήμερα μορφή του οικισμού είναι δημιούργημα κυρίως του 19ου αιώνα, με αφετηρία την τρίτη δεκαετία του (1830) όπως δηλώνεται από τις χρονολογήσεις των χριστιανικών εκκλησιών γύρω από τις οποίες οργανώθηκαν οι πρώτες συνοικίες.

Η περίοδος 1870 – 1910 αντιπροσωπεύει τη φάση εντατικής ανάπτυξης του οικισμού, καθώς η πόλη αναδεικνύεται σε εμπορικό, διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο μιας ακμάζουσας περιφέρειας της οποίας η οικονομία βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη της καλλιέργειας του καπνού. Οι οικονομικές δραστηριότητες που θα κινηθούν γύρω από τον καπνό θα σφραγίσουν, με την ακμή και την παρακμή τους, την εξέλιξη της φυσιογνωμίας του οικισμού. Στην περίοδο της ανάπτυξης, Ηπειρώτες και Μακεδόνες καπνέμποροι εγκαθίστανται στην πόλη και το ελληνικό στοιχείο ανέρχεται ραγδαία στην τοπική οικονομική και κοινωνική ζωή. Έλληνες έμποροι οικοδομούν τα διασωζόμενα ως σήμερα μεγάλα αρχοντικά και η ελληνική κοινότητα ανοικοδομεί σχολεία και εκκλησίες. Εμπορικές και διοικητικές αλλά και βιοτεχνικές λειτουργίες αναπτύσσονται στο κέντρο του αστικού ιστού.

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, βιοτεχνικές και βιομηχανικές χρήσεις καθώς και νέες περιοχές κατοικίας αρχίζουν να αναπτύσσονται εκτός των ορίων του σημερινού οικισμού. Με την έλευση προσφύγων από το 1924 και μετά, ο πληθυσμός και η έκταση της Ξάνθης σχεδόν διπλασιάζονται, ενώ το πολεοδομικό κέντρο μετακινείται σιγά – σιγά νοτιότερα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Ελλάδα, Ξάνθη, 36, Φιλίππου, Ξάνθη

GPS:

41.1436789, 24.8845094

Τηλέφωνο:

-

Email:

-

Web:

-