Νοσοκομεία
/
Ιωάννινα

Γενικό Νοσοκομείο ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ιωαννίνων

Πληροφορίες για το Νοσοκομείο
Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα” ήταν αναπτυγμένο αρχικά στις κτιριακές δομές της οδού Γ. Παπανδρέου (που φέρουν σήμερα το όνομα Παλαιό ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ), όπου πλέον είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν μεταξύ άλλων το ΕΚΑΒ και το ΤΕΕ Νοσηλευτικής).

Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970 αποφασίστηκε η μεταφορά του Νοσοκομείου στα κτίρια του Σανατορίου Ιωαννίνων επί της Λεωφόρου Μακρυγιάννη – που αποτελούν σήμερα την παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου – με ταυτόχρονη κατάργηση του Σανατορίου. Εδώ λοιπόν μεταφέρθηκε και αναπτύχθηκε ο βασικός κορμός των κλινικών και εργαστηρίων του Νοσοκομείου, ενώ στο Παλαιό ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ παρέμειναν ή εγκαταστάθηκαν υπηρεσίες και ιατρικά τμήματα τα οποία μπορούσαν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα (Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή – ΤΕΕ Νοσηλευτικής, Ψυχιατρικές Δομές), καθώς και ορισμένα Πανεπιστημιακά Ιατρικά Τμήματα (όπως Οφθαλμολογικό, Ψυχιατρικό κ.λπ.).

Περισσότερα
Amenities not found.