Ακτίνα: Off
Ακτίνα:
km Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Ροδόπη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διενέργειας εργασιών

Ροδόπη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διενέργειας εργασιών
Νέα

Με δελτίο τύπου η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναφέρει…

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, λόγω διενέργειας εργασιών στην περιοχή συμβολή του υπό κατασκευή Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού (Α/Κ Καρυδιάς – Κάλχα) με την υφιστάμενη επαρχιακή οδό Κάλχα – Πανεπιστημίων, που αστυνομεύεται από το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παράκαμψης στο τμήμα Πανεπιστημιούπολη – Κάλχας, του πρωτεύοντος Επαρχιακού οδικού δικτύου.

Άρθρο 2ο

Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την έκδοσή της (09-11-2015) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με το Ν.3542/2007, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσουν μέχρι την (06-05-2016) και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.», η οποία υποχρεούται για τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα.Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».